Planner V&V

Functie Planner Verpleging & Verzorging E-mail petra@dezorgspecialist.nl

Functie Planner Verpleging & Verzorging E-mail nienke@dezorgspecialist.nl

Functie Planner Verpleging & Verzorging E-mail marleen@dezorgspecialist.nl

Casemanager Dementie

Functie Casemanager Dementie E-mail robert@dezorgspecialist.nl

Casemanager Dementie

Functie Casemanager Dementie E-mail dymph@dezorgspecialist.nl

Casemanager Dementie

Functie Casemanager Dementie E-mail dorien@dezorgspecialist.nl

Casemanager Dementie

Functie Casemanager Dementie E-mail carla@dezorgspecialist.nl

Cliëntmanager HV

Functie Cliëntmanager Huishoudelijke Verzorging E-mail lieke@dezorgspecialist.nl

Manager Marketing & Communicatie

Functie Manager Marketing & Communicatie E-mail marit@dezorgspecialist.nl

Cliëntmanager HV

Functie Cliëntmanager Huishoudelijke Verzorging E-mail eugenie@dezorgspecialist.nl