Zorg in de laatste levensfase

Wanneer u door een ernstige ziekte geconfronteerd wordt met uitzicht op een spoedig overlijden of als u door uw leeftijd het einde van uw leven voelt naderen, is het belangrijk om te weten op welke hulp u kunt rekenen.

Gedurende 24 uur per dag deskundige hulp

De ZorgSpecialist beschikt over een speciaal team van deskundige medewerkers. Zij bieden u de intensieve zorg die het voor u mogelijk maakt om thuis te blijven in de laatste levensfase. U kunt 24 uur per dag, 7 dagen in de week een beroep doen op onze medewerkers. Daarbij kunt u denken aan lichamelijke verzorging, wondverzorging of het verzorgen van een infuus. Het is een geruststellende gedachte te weten dat er een professionele ondersteuning mogelijk is in deze periode, die vaak gepaard gaat met onzekerheid, machteloosheid en angst voor wat er komen gaat. 

  • Uw vaste team van medewerkers streeft ernaar een rustige en veilige omgeving te creëren, waarin u de gelegenheid krijgt om op eigen wijze afscheid van het leven te nemen. 

Naasten

In deze intense periode is er, behalve natuurlijk zorg voor de cliënt, ook aandacht voor de directe naasten. De ZorgSpecialist kijkt wat zij nodig hebben om de zorg voor hun dierbaren vol te houden. Naast de lichamelijke verzorging, kan de zorg ook nachtzorg bestaan, zodat de mantelzorgers aan hun rust toe komen. Steeds is het doel de zorg af te stemmen op de wensen van u en uw naasten.

Samenwerking

Onze medewerkers werken nauw samen met de huisarts en andere zorgverleners om de zorg in de laatste levensfase zorgvuldig op elkaar af te stemmen. Ook hulpmiddelen, zoals een hoog-laagbed of een infuus, kunnen door onze verpleegkundigen geregeld worden. 

  • De ZorgSpecialist maakt deel uit van het netwerk Palliatieve zorg in Midden- en Zuid Kennemerland. 

Na het overlijden

De ZorgSpecialist biedt nabestaanden de mogelijkheid om in het jaar na het overlijden van de dierbare een beroep te doen op één van de hulpverleners die het stervensproces heeft begeleid. In de praktijk blijkt dat het samen terugblikken op de intense periode van ziekte en overlijden kan helpen om, ondanks het aanwezige verdriet, het leven weer op te pakken.

Kosten

Palliatieve zorg kan zowel vanuit de ZorgVerzekeringsWet (ZVW) worden geboden als uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Voor meer informatie hierover kunt u hier kijken om te zien hoe zorg bij ons is ingericht.

Zorgverlening in Hospices in regio Kennemerland en Amsterdam

Verpleegkundigen van de ZorgSpecialist verlenen – in samenwerking met vrijwilligers – zorg en begeleiding in het Hospice ‘de Heideberg’ in Santpoort (www.bijnathuishuisvelsen.nl), in het Hospice Beverwijk (www.hospice-beverwijk.nl) en in het Joods hospice Immanuel in Amsterdam (www.joodshospiceimmanuel.nl)