Jeugdzorg

Verpleging, verzorging en begeleiding aan kinderen en jongeren tot 18 jaar valt onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid binnen de Jeugdwet. De benodigde zorg en ondersteuning wordt in overleg met de gemeente, de behandelaar of CJG-coach en de zorgverlener vastgesteld.

Op het gebied van Jeugdzorg biedt de ZorgSpecialist in de regio Kennemerland:
  1. Begeleiding op scholen voor speciaal onderwijs; op de professor van Gilseschool (kinderen met communicatieve beperking), de Schelp (ZMLK) en op de Albert Schweitzerschool ondersteunen we kinderen om ervoor te zorgen dat zij in staat zijn om onderwijs te volgen.
  2. Vakantiedagopvang aan kinderen met een verstandelijke beperking. Tijdens schoolvakanties wordt deskundige en enthousiaste opvang geboden op een locatie in Haarlem
  3. Zorg op maat op algemene scholen
  4. Zorg en ondersteuning thuis; aansluitend bij de indicatie van het kind